Cửa hàng Khaisilk chuẩn bị mở cửa bán lại tại Hà Nội?

.
Nguồn: vietnambiz.vn