Lùi thời hạn cổ phần hóa MobiFone sang năm 2019 do ảnh hưởng từ thương vụ mua AVG

.
Nguồn: vietnambiz.vn