Mekong Capital đóng quỹ MEF II thành công với Thế giới Di động, 1 đồng vốn đầu tư thu về 4,5 đồng lợi nhuận

.
Nguồn: vietnambiz.vn