Sau 5 năm làm Phó TGĐ, ông Đỗ Mạnh Hùng được bổ nhiệm TGĐ Viettel Global

.
Nguồn: vietnambiz.vn