177 học sinh thành phố Hồ Chí Minh tham gia đội tuyển thi học sinh giỏi quốc gia

.
Nguồn: giaoduc.net.vn