Chó cảnh của cô giáo cắn 12 học sinh trong trường Tiểu học

.
Nguồn: giaoduc.net.vn