Giáo viên giỏi phải giỏi thật chứ không phải giỏi qua sáng kiến kinh nghiệm

.
Nguồn: giaoduc.net.vn