Năm nay, Sài Gòn không công bố đề minh họa thi tuyển sinh vào lớp 10

.
Nguồn: giaoduc.net.vn