Phạt học sinh bằng hình thức không giống ai thì chẳng “kinh dị” thì gọi là gì?

.
Nguồn: giaoduc.net.vn