Tiến sĩ Trần Thanh Nhàn điều hành Trường Đại học Ngoại ngữ và Tin học

.
Nguồn: giaoduc.net.vn