Trường tư thục đồng tình với phương án tuyển sinh lớp 10 của Sở

.
Nguồn: giaoduc.net.vn