Đừng vội sang Nhật du học nếu chưa trang bị đủ kỹ năng và ngôn ngữ

.
Nguồn: giaoduc.net.vn