BÁO ĐIỆN TỬ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

.

Chương trình phối hợp giữa Bộ Tư pháp và Trung ương Đoàn tập trung vào một số nội dung như: Phối hợp trong công tác xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật; công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; công tác tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho đoàn viên, thanh thiếu niên; công tác tổ chức thi hành và theo dõi thi hành pháp luật; công tác phối hợp xây dựng, hoàn thiện chính sách pháp luật có liên quan đến thanh thiếu niên.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long và Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong ký chương trình phối hợp giai đoạn 2018 – 2022 - Ảnh: Minh Châu

Bộ Tư pháp và Trung ương Đoàn sẽ phối hợp triển khai các phong trào, chương trình hành động với thanh niên và nội dung chiến lược phát triển thanh niên; công tác bồi dưỡng, tập huấn, nâng cao năng lực cho cán bộ Đoàn, Hội, Đội, cán bộ quản lý nhà nước về thanh niên và ngành Tư pháp; công tác trao đổi thông tin, truyền thông; phối hợp phát hiện những mô hình mới, cách làm sáng tạo, gương thanh niên tiêu biểu trong lĩnh vực tư pháp để tuyên truyền, nhân rộng điển hình…

Những năm qua, cùng với sự vào cuộc của Bộ Tư pháp và các cấp ủy, chính quyền địa phương, Trung ương Đoàn đã chủ động triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên bằng nhiều phương thức sáng tạo, phù hợp với từng đối tượng thanh niên như: Tuyên truyền trực tiếp, đối thoại, hội thi, triển lãm, ngày hội pháp luật, phiên tòa giả định, kể chuyện theo án, tuyên truyền lưu động, ngày hội cử tri trẻ… góp phần xây dựng trong đoàn viên, thanh niên ý thức “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”.

Các cấp bộ Đoàn tích cực tổ chức cho đoàn viên, thanh niên tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn bản pháp luật. Công tác đấu tranh phòng chống tệ nạn xã hội và cảm hóa, giáo dục thanh niên chậm tiến có hiệu quả với gần 10.000 đoàn xã, phường, thị trấn triển khai, giúp đỡ hơn 62.800 thanh thiến niên chậm tiến…


Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong trao Kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ” cho Bộ trưởng và Thứ trưởng Bộ Tư pháp - Ảnh: Minh Châu

Phát biểu tại lễ ký kết, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong cho biết, sự phối hợp giữa Bộ Tư pháp và Trung ương Đoàn trong công tác xây dựng pháp luật, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên đã được triển khai từ nhiều năm nay và đạt được nhiều kết quả quan trọng giúp thanh thiếu niên được tiếp cận hệ thống pháp luật tốt hơn, góp phần xây dựng trong đoàn viên, thanh niên ý thức “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”.

Việc cụ thể hóa bằng chương trình phối hợp này đánh dấu những nỗ lực lớn của hai cơ quan, đơn vị trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên, là cơ sở nền tảng, cơ hội tốt để các cấp bộ Đoàn triển khai thực hiện trong thời gian tới.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long khẳng định, việc lựa chọn những nội dung của chương trình phối hợp giai đoạn 2018- 2022 rất cụ thể và phù hợp với nhiệm vụ của hai đơn vị.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp mong muốn chương trình phối hợp sẽ phát huy được sức mạnh của đoàn viên, thanh niên với sức trẻ, sự nhiệt huyết trên tinh thần đổi mới, sáng tạo trong tình hình mới.

Cũng tại lễ ký kết, để ghi nhận những đóng góp xuất sắc trong sự nghiệp giáo dục thế hệ trẻ, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn đã trao tặng Kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ” - phần thưởng cao quý nhất của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cho Bộ trưởng Lê Thành Long và Thứ trưởng Phan Chí Hiếu. 

Minh Châu Nguồn: dangcongsan.vn