Thác Bản Giốc - Một trong những thác nước đẹp nhất Việt Nam

.
Nguồn: vov.vn