<div>THACO đầu tư 1 tỷ USD vào Hoàng Anh Gia Lai</div>

.
Nguồn: www.baogiaothong.vn