<div>Thanh tra toàn diện việc cấp phép nhập khẩu phế liệu</div>

.
Nguồn: www.baogiaothong.vn